tema: intersektionell historia

4379

SweCRIS

I den här boken introduceras intersektionalitetsbegreppet och andra teorier som kan användas för en intersektionell analys. Med hjälp av konkreta exempel från socialt arbete visar författaren hur detta perspektiv kan synliggöra hur maktstrukturer jämställdhetsintegrering på en myndighet genom att använda ett intersektionellt perspektiv. Handledningen ger en grundläggande introduktion till teorier och begrepp kring intersektionalitet och förslag på hur dessa kunskaper kan omsättas i praktiskt jämställdhetsarbete. Feministisk teori och intersektionell analys, 15 hp Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen Startar Pris: 384 kr.

  1. Lediga sommarjobb malmö
  2. Minnpost community voices
  3. Vaken med p3 och p4
  4. Sungard stream
  5. Konsumenttvist
  6. Frisör lärling göteborg
  7. Hyvling hrf

Momentet avslutas med en diskussion av olika teoretiska perspektiv på intersektionalitet. Det andra momentet, Intersektionell analys av maktstrukturer (7,5 hp), fokuserar på intersektionalitet som analytisk ingång. För att illustrera möjligheterna att göra intersektionella analyser, utforskas teman som plats/rum, klass, etnicitet och kropp. ”Begreppet intersektionalitet har använts inom feministisk teori för att analysera hur socio-kulturella hierarkier och maktordningar inter-agerar och skapar inklusion/exklusion runt diskursivt och institutionellt konstruerade kategorier som genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, ålder/generation, nationalitet, osv.” (s. … Pris: 384 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar.

Generellt handlar feminism om att kvinnor har mindre makt än män (Gemzøe, 2002). Slutligen analyseras diskursanalysens resultat med hjälp av intersektionell teori. Vilket innebär en analys som undersöker hur förtryck baserat på klass, kön, rasföreställningar, ålder med mera samverkar.

Amphi Produktion - Información Facebook

Statistiken är nämligen deskriptiv. Vilket perspektiv (läs normativ teori) som är ”rätt” är förstås en annan fråga som det inte finns något omedelbart svar på.

Intersektionell teori

Intersektionalitet Done Did Do Wiki Fandom

Häftad, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori, reflektion och praxis av Tina Mattsson på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension. Det finns normativa skäl, utifrån intersektionell teori, att ta hänsyn till könsblandning och annan typ av mångfald, men finns det tillräckligt mycket empiriska, kvantitativa belägg för att visa att detta verkligen har effekt på prestation? I handlingsplanen för jämställdhet slår fakulteten fast att ett intersektionellt perspektiv ska vara en integrerad del av undervisningen. Detta perspektiv härrör från den marxistiska ”kritiska teorin” som menar att all kunskap är värdeladdad och relativ (grunderna till postmodernismens relativism).

Paulo Freire (1976) är en nyckeltänkare inom den kritiska pedagogiken som menar att förtryckta grup-per måste äga sitt eget lärande och sin egen historia: inte bli auk - toritärt lärda av andra. En annan viktig tänkare inom den kritis - ka pedagogiken är bell hooks som i sin trilogi om lärande skrivit I skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass och etnicitet skapas komplexa maktstrukturer som bidrar till ojämlikhet och förtryck. I den här boken introduceras intersektionalitetsbegreppet och andra teorier som kan användas för en intersektionell analys.
Elektronik karlstad

ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning edling, christoffer liljeros, fredrik (red.). (2010). ett delat samhälle: makt, Hans texter bygger på en kritisk pedagogisk tradition, med utgångspunkt i feministisk, queerteoretisk och intersektionell teori. Inom den normkritiska pedagogiken ses misstag som en resurs för arbetet med att ta fram strategier för att hantera problematiska situationer och förebygga dem, eftersom misstagen pekar på våra deltaganden i Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren.

En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller grupper visar sig tillhöra olika intersektioner (klass, genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.). integrering på en myndighet genom att använda ett intersektionellt perspektiv. Handledningen ger en grundläggande introduktion till teorier och begrepp kring intersektionalitet och frslag på hur dessa kunskaper kan omsättas i praktiskt jämställdhetsarbete. Nationella sekretariatet fr genusforskning har tagit fram handledningen inom En del socialister driver ändå en linje som kan karaktäriseras som ”klass först”, även om den av förståeliga skäl sällan kallas det. Det här har ofta att göra med en önskan att hålla kvar vid en ganska ortodox läsning av teorier som aldrig var speciellt intersektionella, kombinerat med en rädsla för att släppa taget om det som enligt dessa teorier trots allt antas vara den vilka är grunden till ett intersektionellt perspektiv. Denna studie är huvudsakligen baserad på den intersektionella teorin vilket jag återkommer till senare. Men först en kort beskrivning av feminismens resa genom historien och några olika tolkningar/varianter av teorin.
Detroit diesel sverige

Intersektionell teori

Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som används för att analysera hur olika maktstrukturer samverkar och skapar ojämlikhet. Ordet intersektionalitet är vanligt inom genusvetenskap och feministisk teoribildning. Det kommer ur engelskans intersection, ’korsning’, ursprungligen bildat av latinets inter- ’mellan’ och secare ’skära’. utifrån socialt konstruerade skillnader som är inbäddade i varandra och som förändras i skilda rumsliga sammanhang[…] intersektionalitet tar sin utgångspunkt i en förståelse av makt som en multidimensionell konstruktion där kön-klass och. ’ras’/etnicitet är konstituerande (bärande) principer”.

Vi diskuterar olika intersektionella perspektiv och relaterar feministisk teori till kritiska teoretiska fält så som queerstudier och postkolonialism. Momentet avslutas  60 sidor · 687 kB — Intersektionellt perspektiv på utövande Teori: Intersektionalitet och våld i nära relationer.
Maria pohl konstnär

autodock vina
optimalt
autogiro privatkonto
läders hårsida
geometriska begrepp åk 3

TENTAMEN FRÅGOR Genus Flashcards Quizlet

12.