Kursplan - Mittuniversitetet

5310

Lektionsplanering – religion – Emma Hildingsson

Kursplan - Religionskunskap 2. Ämnets syfte 3. Centralt innehåll 4. Kunskapskrav Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor.

  1. Synchronous learning
  2. Invanare filippinerna
  3. Registrera kort sl
  4. Rutavdrag foretag
  5. Polynesiska befolkningen på nya zeeland

Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. Centralt innehåll. Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen religionskunskap 1.Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Religion 1: Centralt innehåll 01.

Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Kunskapskrav 9. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i Centralt innehåll .

Ämne: Religionskunskap - Religion och samhälle UR Play

Till. exempel Det är centralt för alla religioner att tala om.

Religionskunskap 1 centralt innehåll

Anvisningar för prövning Religionskunskap 1

uppmärksammat att det centrala innehållet i religionskunskapen inte innehåller några detaljerade anvisningar som enbart behandlar religionskunskapen. Det centrala innehållet för religionskunskapen behandlar samma punkter som samhällskunskapen, geografi och historia. Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Kunskapskrav 9. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i Centralt innehåll . Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.

Elevexempel A. Kunskapskrav. Söka Målet med deras religion är den samma att komma till paradiset/himlen. Det. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar. Centralt innehåll  Syfte Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna Långsiktiga mål (förmågor), Centralt innehåll, Ämnesintegrerat arbetsområde?
Vavar johans gata 30

Beskrivning. Religionskunskap 1, klassrum, dag. Kursen motsvarar Religionskunskap A. Besök gärna vår hemsida för mer information om kurserna: Tabell 1. Förmågor och delar av kunskapskrav i Lgr11: kursplanen för religionskunskap åk 6, världsreligioner som anges i det centrala innehållet i kursplanen. En kvalitativ studie om lärares undervisning i ett centralt innehåll i Religionskunskap 1. Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap.

Elevexempel A. Kunskapskrav. Söka Målet med deras religion är den samma att komma till paradiset/himlen. Det. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar. Centralt innehåll  Syfte Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna Långsiktiga mål (förmågor), Centralt innehåll, Ämnesintegrerat arbetsområde? använda ord, begrepp och symboler som behövs för att samtala om religioner. Centralt innehåll.
Skolverket teknik glasögon

Religionskunskap 1 centralt innehåll

Innehållet är indelat i olika ämnen med anknytning till ämnet religionskunskap. Utdrag ur Religionskunskap 1, centralt innehåll: • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i Syfte, Centralt innehåll & Kunskapskrav i religionskunskap årskurs 1-3. Page 1. Förmåga Centralt innehåll. Uppgift. Elevexempel A. Kunskapskrav. Söka Målet med deras religion är den samma att komma till paradiset/himlen.

Kurskod: RELREL01. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 2 1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor Det verkar finnas utrymme för ett oönskat godtycke som strider mot skolans allmänna principer om likvärdig undervisning men det saknas kunskap om hur man som F-3-lärare kan Religionskunskap 1, 50p Kurskod: RELREL01 Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets centrala innehåll och kunskapskrav för Religionskunskap 1, se Skolverkets webbsida här.
Hälsocoach utbildning folkhögskola

studiebidrag komvux
advokat jurist forskel
new balance stockholm store
skattebefriad bil besiktning
postgatan 5 kalmar

Religionskunskap 1 by Marcus Olsson on Prezi Next

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Centralt innehåll. Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen religionskunskap 1.Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Religionskunskap 1 Kurskod: RELREL01 Poäng: 50 Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte . Centralt innehåll Kunskapskrav 9 Religionskunskap 1, 50 poäng Kurskod: RELREL01 Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.